Kåre Engström

 

Kåre Engström är dietist och arbetar på Enheten för Preventiv Näringslära, Karolinska Institutet. Han är expert på vegetarisk kost (i preventivt och kurativt syfte), och kost vid träning (idrottsnutrition). Kåre har tidigare varit verksam på hälsohemmen Tallmogården och Föllingegården. Han kan anlitas som föredragshållare.

Kåre kan även göra hembesök. 
Nybesök 500:- 

Kontakta gärna Kåre Engström direkt via e-mail.
Försök nå Kåre på den nya e-postadressen: kare_engstrom @ livshalsan.se (ta bort mellanrummen före och efter @).

Du kan få mer information på Kåres hemsida 

Kåre har tillsammans med Anna-Lisa Stenudd skrivit boken De gröna alternativen som kan beställas från Hälsokostrådet.
De har även skrivit boken Diabetes och övervikt  tillsammans med Monica Engström . Även den kan beställas via Hälsokostrådet.

 

ABC Livshälsan