Läkare

Söker du läkare med integrativmedicinskt intresse?

Tyvärr kan ingen läkare ta emot på ABC Livshälsan på 1 tr för närvarande.

Det är svårt att få tid hos läkare med integrativmedicinskt  / komplementärmedicinskt intresse. Det gäller hela Sverige men i Stockholm har situationen varit tidvis bättre. Nu är det få läkare som tar emot i centrala Stockholm och ofta arbetar de halvideellt. Flera arbetar samtidigt i landstinget men ofta är det svårt att komma till dessa läkare om man inte råkar bo i deras upptagningsområde. 

Pga systemet som underlättar för närvarande för stora aktörer att få landstingsavtal har vi inga möjligheter att ge den service som vi skulle önska. Dessutom kan ingen läkare ta emot på landstingstaxa på ABC Livshälsan. Vi kan remittera till andra läkare, men till labb får patienten själv betala oftast några hundra kronor. När läkare finns som kan ta emot nya patienter så räkna med att behöva vänta en tid för ett läkarbesök. Dessutom varierar vilka patienter som vi har möjlighet att hjälpa då läkare har olika specialområden.

 

 

 

ABC Livshälsan