Länkar

 

Ball02.jpg (1101 bytes) Helhetsdoktorn
Leg läk Bertil Dahlgrens hemsida, överläkare på Tallmogården, ger mycket information om egenvård och information om olika tillstånd och krämpor. Du har även möjlighet att ställa frågor inom komplementärmedicin som kan skickas till "frågelådan".

Ball02.jpg (1101 bytes) Leg läkare Theo Wikströms hemsida. 
Läkar- och hälsomottagning med helhetssyn.

Ball02.jpg (1101 bytes) Leg läk Karl-Otto Alys hemsida om helhetsmedicin
Tidigare överläkare på Tallmogården skriver en hel del artiklar, dock mest för fackfolk

Ball02.jpg (1101 bytes) Läkarföreningen för Integrativ medicin  (LIM)
 Information om läkare med intresse för integrativ medicin som kan ta emot patienter ligger på föreningens hemsida.

Ball02.jpg (1101 bytes) Nätverk för Integrativ medicin
 Nätverk främst för legitimerad vårdpersonal.

Ball02.jpg (1101 bytes) Hälsofrämjandet
 Förening inom Hälsorörelsen som arbetar för att förbättra folkhälsan.

Ball02.jpg (1101 bytes) Lisas friskvårdssida - Friskare liv
Lisa Danåsen Wikström är sjukgymnast och avspänningspedagog. Hemsidan innehåller mycket om livsstil, aktiv avspänning, stresshantering, egenvård samt om kursverksamhet, bl.a. på kursgården Gullnäsgården.

Ball02.jpg (1101 bytes) Hälsopedagog Inga Svanbergs hemsida 

Ball02.jpg (1101 bytes) Dietist Kåre Engströms hemsida

Ball02.jpg (1101 bytes) Hälsans hus Stockholm
 Skapad av Hälsorörelsen där förbättrad folkhälsa är ett viktigt mål.

Fler intressanta länkar finner du på ovanstående hemsidor. 

ABC Livshälsan