Lisa Danåsen Wikström

 

 

Avspänning och egenvård för ett friskare liv

Lisa Danåsen Wikström är utbildad sjukgymnast sedan 1987. Hon har därefter arbetat på en lungklinik, i primärvård och sedan 1997 med privat mottagning. 

Lisa har mottagning på Hälsans Hus och är ansluten till landstinget. Avgift 100 kr per besök. Frikort gäller.

Hennes inriktning är främst att jobba med avspänning, stresshantering, psykosomatik, egenvård, andning och hållning, med ett helhetstänkande som grund.

Lisa håller även öppna kurser, sedan 1991, har föreläsningar eller workshops och undervisar för företag och organisationer  i avspänning, stresshantering och egenvård  för ett friskare liv.

Du är välkommen att besöka Lisa för individuell hjälp, gå en kurs eller anlita henne som föreläsare.

Kontakta gärna Lisa direkt via e-mail, tel. 08-716 01 06 (även tel-sv.) eller 0739-84 38 15.

Läs mer på Lisas hemsida www.friskareliv.se 

 

ABC Livshälsan