Theo Wikström

Theo Wikström är initiativtagare till denna verksamhet. Han är specialist i allmänmedicin och har tidigare arbetat som distriktsläkare i Stockholm. Intresset för livsstilsförändringar och komplementärmedicin har han haft sedan ungdomen. 

Theo har varit medlem av Läkarförening för Integrativ medicin (LIM) sedan början av 80-talet. Han har varit aktiv medlem i styrelsen.  Karl-Otto Aly har han haft som sin mentor. Han är känd som tidigare chefsöverläkare på hälsohemmet Tallmogården. 

Om du är patient hos Theo Wikström och önskar kontakt  kan du skicka e-post till theo_wikstrom @ livshalsan.se . Han tar för närvarande inga nya patienter. Tyvärr har han inte möjlighet att svara andra än sina nuvarande patienter.

(Du kan komma på läkarebesök till dr Theo Wikström med landstingstaxa. För mer information se www.theowikstrom.se OBS Denna länk är för närvarande inte aktuell.)

 

ABC Livshälsan