Vi är ABC Livshälsan

 

 

 

ABC Livshälsan  är ett nätverk och en läkar- och hälsomottagning som drivs i företagsform. Alla teammedlemmar har ett stort intresse för folkhälsa och komplementärmedicin. Teamet består av följande personer: Theo Wikström, Karl-Otto Aly, Bertil Dahlgren,  Galina Passare, Lisa Danåsen Wikström, Helny Sääsk, Gunneli Fallmark, Inga Swanberg och Kåre Engström. De flesta tar emot patienter som fristående konsulter

 

 

ABC Livshälsan