Vi är ABC Livshälsan

 

ABC Livshälsan  är ett nätverk och hälsomottagning som drivs i företagsform. Alla teammedlemmar har ett stort intresse för folkhälsa och komplementärmedicin. Teamet består av följande personer: Theo Wikström,  Bertil Dahlgren,  Lisa Danåsen Wikström och Kåre Engström. Lisa är mest aktiv på Hälsans hus och tar emot patienter.

Kåre Engström
dietist

Theo Wikström
leg läkare

Bertil Dahlgren
leg läkare
konsult webbrådgivning

Karl-Otto Aly
leg läkare, tidigare överläkare på hälsohemmet Tallmogården

Fotografi på teamet

 

 

 

ABC Livshälsan